УБТЗ-ын Зүтгүүрийн депогийн дохолол хяналтын иж бүрэн систем

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Чулуунбаатар,Д.Эрдэнэчимэг,Ө.Эсболд,Ц.Тэнгис,Ц.Сугир,Ц.Анар,А.Батмөнх,Б.Имина

Захиалагч: УБТЗ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-02-11

Товч тайлбар:

УБТЗ-ын Зүтгүүрийн депогийн үйлдвэрийн байр, гадаа талбай, хашааны хамгаалалт, дохиоллын хяналтын иж бүрэн системийн шийдэл гаргасан. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020