Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөө

Удирдагч: Ч.Нацагдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Автоматжуулалтын туршилт судалгааны төв

Захиалагч: УБ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1225546

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-10-20

Товч тайлбар:

jgsjgls

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019