МХТС-ийн мэдээлэл холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх төсөл

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],[Т.Магсаржав:J.IN07],[Л.Одончимэг:J.IN16],[Б.Нямлхам:J.IN06],[Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10],[А.Гэрэлцэцэг:J.IN15],[Ц.Энхтөр:J.IN13],[Ц.Эрдэнэсайхан:J.IN17]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 24250000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-11-16

Товч тайлбар:

МХТС-ийн мэдээлэл холбооны сүлжээг мэргэжлийн сургуулийн түвшинд шинэчилэн, ШУТИС-д загвар болгоход оршино.

- Мэдээллийн сүлжээний загвар, стандарт, бүтцийг гаргах
- гаргасан загварын дагуу сүлжээний тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг хийнэ.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020