"Сумдад ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж (УХАЦБ)-ийн ашиглалт, үйлчилгээ хариуцан ажиллах ажилтан бэлтгэх" хоёрдох шатны мэдлэг олгох сургалт

Удирдагч: С. Чулуунхуяг

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС, БАС, ХБОИС

Захиалагч: Барилга хот байгуулалтын яам,

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6450000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-09-26

Товч тайлбар:

"Сумдад ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж (УХАЦБ)-ийн ашиглалт, үйлчилгээ хариуцан ажиллах ажилтан бэлтгэх" хоёрдох шатны мэдлэг олгох сургалт ХБОИС-ын багын багш нар зохион байгуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020