Ньюком Группын захиалгаар Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд гүйцэтгэсэн геофизикийн судалгаа

Удирдагч: NewCom Group LLC

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Улаанбаатар:F.PH66]

Захиалагч: 2015 оны сүүлч 2016 онд хэрэгжинэ.

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2.2

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-05-06

Товч тайлбар:

Салхин парк байгуулах ажил болон нутгийн малчдад үзүүлэх тусламжийн хүрээнд хийгдэх инженерийн хийцтэй уст цэгийн геофизикийн хайгуул судалгааны ажлыг гүйцэгэсэн болно.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020