Монгол хэлний ярианы таних системийг боловсруулах

Удирдагч: Б.Дамдинсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[З.Буянхишиг:J.RC05],[Б.Сүхбат:J.ES01],[С.ДОЛГОРСҮРЭН:J.IT10]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2009-09-08

Товч тайлбар:

 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020