“Байгалийн тооцоолол: Мэмбран тооцооллыг параллель архитектурт хэрэгжүүлэх, ген молекулийн кодчиллыг крипто-шинжилгээнд хэрэглэх боломжийн судалгаа”

Удирдагч: И.Цэрэн-Онолт

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Хүдэр:D.SW40],[Х.Загарзүсэм:J.RC27]

Захиалагч: БСШУСЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 38000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2018-04-02

Товч тайлбар:

Био-үүдэлтэй  онолын төхөөрөмж, алгоритмыг криптошинжилгээн хэрэгжүүлэх, параллель тооцоолох төхөөрөмж зохиомжлоход ашиглах судалгаа хийгднэ. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020