Study on netowrk interface technology on WiBRO system

Удирдагч: Б.Отгонбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.ДЭМБЭРЭЛ:J.RC16],[Ж.Жавзансүрэн:J.RC04],[Г.Хишигжаргал:J.RC17],[Р.Баярмаа:J.RC28]

Захиалагч: ETRI

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-01-09

Товч тайлбар:

WiBRO системийн архитектур ба өгөгдлийн хурдны дамжуулал, төлөвлөлт, бүрхэлтийг тооцоолох

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019