Хөнгөн үйлдвэрийн технологи, тоног төхөөрөмж, автоматжуулалтын виртуаль лабораторийн төсөл

Удирдагч: Л.Удвал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.ЭНХТУНГАЛАГ:I.LI33]

Захиалагч: ҮТДС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 20000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-04-09

Товч тайлбар:

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэй инженер бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагааг орчин IT-д суурилсан технологийг ашиглах боломжтой.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020