Яармагийн шинэ орон сууцны хорооллын дулаан хангамжийн ТЭЗҮ-ийн урьдчилсан судалгаа.

Удирдагч: О.Пүрэвжал

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Пүрэвжал:M.HD04],[Х.Энхжаргал:M.IE01]

Захиалагч: Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 20000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-08-02

Товч тайлбар:

Яармагт барих орон сууцны шинэ хорооллыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох техник эдийн засгийн үндэслэлийн урьдчилсан судалгааг хийж дулааны шугам сүлжээ, дулааны дэд станцын төлөвлөлт, сонголтыг хийсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019