SAGA 4.0 цахим засаглалын стандарт

Удирдагч: А.Эрдэнэбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Д.Эрдэнэчимэг,С.Байгалтөгс,Цс.Ганбат

Захиалагч: Интерактив ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-01

Товч тайлбар:

Цахим засаглалын SAGA 4,0 стандартыг англи хэлнээс орчуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019