МХТС-д мэдээллийн сүлжээ мэргэжлийн сургалт судалгааны лаборатори байгуулах төсөл

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Магсаржав:J.IN07],[Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10],[А.Гэрэлцэцэг:J.IN15],[Л.Одончимэг:J.IN16],[Ц.Манлайбаатар:J.IN11],[Ц.Эрдэнэсайхан:J.IN17],[Б.Нямлхам:J.IN06],[Ц.Энхтөр:J.IN13]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 24

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-10-28

Товч тайлбар:

МХТС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны сангаас санхүүжүүлэн "МХТС-д мэдээллийн сүлжээ мэргэжлийн сургалт судалгааны лаборатори байгуулах" төсөл хэрэгжүүлж сургалт, судалгаанд ашиглах боломжтой сүлжээний чиглэлийн лаборатори байгуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020