Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төсөл

Удирдагч: Т.Намнан

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС

Захиалагч: Мянганы сорилтын сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 500000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-30

Товч тайлбар:

Төслийн хүрээнд сургалтын иж бүрэн материал буюу сурах бичиг, монго-англи зурагт толь, мультмедиа DVD хичээлийг боловсруулсан. Уг төслийн мэргэжлийн багийн хамтран зохиогчоор ажилласан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020