STOVE TESTING REPORT under the assignment for TECHNICAL ASSISTANCE FOR CAPACITY BUILDING TO THE STOVE EMISSIONS AND EFFICIENCY TESTING LABORATORY AND THE STOVE DEVELOPMENT CENTER. Prepared for World Bank/ International Development Association and Ulaanbaatar Clean Air Project, Project Management Unit. July 2014. p. 88.

Удирдагч: Ж.Цэен-Ойдов

Хэрэгжүүлэгч баг: ДТҮЭХ

Захиалагч: АХБанк

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-06-23

Товч тайлбар:

Монгол Улсын Засгийн Газрын ойрын зорилтын хүрээнд дулааны зориулалттай 45,000 цэвэр зуухыг Улаанбаатар хотын үлдсэн хороодод тараахын тулд оршин суугчдын гэрийн зууханд хамгийн үр ашигтай, ялгарал зуух шалгаруулах зорилгоор 2013 оны эхний хагаст Өлзий, Хас, Дөл, Миний Дөл, Гэр-Зуух, Талст, Бекас-107, Анд-Зуух, Том-хорол, Номин, АСЭ-7, Дулаан, Хоссэвэн-9006, Хоссэвэн-9004 болон Уламжлалт гэрийн зуухнуудад  багануурын нүүрс түлж нийт 19 туршилтыг хийж гүйцэтгэн 4 зуухыг шалгаруулсан.тайланг бичиж Англи  хэлээр АХБанкинд явуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019