Их сургуульд үр дүнгийн менежмент нэвтрүүлэх нь

Удирдагч: А.Эрдэнэбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Эрдэнэбаатар:D.SW01]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 60000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-01-01

Товч тайлбар:

Үр дүнгийн менежмент, их сургуульд нэвтрүүлэх, багш нарын эрдэм шинжилгээний ажлын үнэлгээ, шалгуур үзүүлэлт, хэмжих нэгж, эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөлт, хяналт, гүйцэтгэл, үнэлгээг хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын туршлага судлах.


КтМС-ийн профессор багш нарын бүтээлч ажлыг нэмэгдүүлэх, эрдэм шинжилгээний ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх цаг тооцох түр журам боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн. 

2012 оны хичээлийн жилд туршилт хийсэн. Санал болгох хувилбарыг боловсруулж ШУТИС-д хүлээлгэн өгсөн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020