Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн мэдээлэл холбооны сүлжээг шинэчлэх судалгаа

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],[Ц.Эрдэнэсайхан:J.IN17],[Ц.Манлайбаатар:J.IN11],[А.Гэрэлцэцэг:J.IN15],[Б.Нямлхам:J.IN06],[Л.Одончимэг:J.IN16],[Ц.Энхтөр:J.IN13],[Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-03-01

Товч тайлбар:

Энэ төслийн зорилго нь Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын мэдээлэл холбооны технологийн хэрэглээ, өнөөгийн байдалд судалгаа хийж их сургуулийн үйл ажиллагаанд тохирсон Мэдээлэл холбооны сүлжээний  шийдлийг боловсруулах юм. 

Хавсаргасан файл:

MUBIS_PROJECT.pdf;
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020