Nonlinear optical crystal growth

Удирдагч: М.Амгалан

Хэрэгжүүлэгч баг: Агаармандлын физик, экосистемийн профессорын баг

Захиалагч: Энэтхэгийн засгийн газрын дэргэдэх шинжлэх ухаан, технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5600000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-07-01

Товч тайлбар:

Шугаман бус оптик кристал гаргаж авах технологийн судалгааны ажил хийгдсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019