Эрдэнэт-Хар Хорины өндөр хүчдэлийн шугамын тасралтын судалгаа

Удирдагч: З.Цэрэндорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Ч.Зундуйсүрэн

Захиалагч: Эрдэнэт-Хар хорин

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-24

Товч тайлбар:

Эрдэнэт-Хар Хорины өндөр хүчдэлийн шугамын тасралтын судалгаа.......................................................

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020