Жайкагийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын судалгаа сэдэвт төсөл

Удирдагч: Б.Баярсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ж.Мягмаржав:G.AM02],[О.Галаа:G.MP04],[Ц.Цэвэгжав:G.AM01],[Ж.Хашбат :G.AM03],[И.Базаррагчаа:G.AM04],[А.Эрдэнэтуяа :G.AM06],[А.АЮУШ:G.TL22],[Н.Мөнхзул:G.AM09],[Г.Удвал:G.SA01],[Ц.Нямдулам:G.CE04],[Н.Гомбосүрэн:G.CE05],[Г.Цогтжаргал:G.CE06],[Б.Батмөнх:G.CE02]

Захиалагч: Жайка

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 22000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-05-10

Товч тайлбар:

JICA-ийн “УБ хотын хорт утааг буруулах” төслийн замын хөдөлгөөний эрчмийн судалгаанд оролцож хөдөлгөөний эрчим тоолох
ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019