Зохицуулах үйлчлэлтэй сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх жижиг үйлдвэр

Удирдагч: Л.Дамдинсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Дамдинсүрэн:L.FC03]

Захиалагч: ШУТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-02-10

Товч тайлбар:

Патентийн эрх хамгаалсан бүтээлүүдээс монгол таргийн бичил биетний байгалийн симбиоз бүхий эх хөрөнгө, пробиотик бичил биетэн агуулсан зөөлөн бяслаг, пропион хүчлийн бактерийн амьд эстэй сүүн ундаа үйлдвэрлэх технологийг сонгон холбогдох   баримт бичгийг бүрдүүлж, инновацийн  бэлтгэлийг ханган үндсэн болон лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан эзэмшив. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг Технологийн дээд сургуулийн Сүүний үйлдвэрт үйлдвэрлэж байгаагийн зэрэгцээ технологийг сонирхогч үйлдвэр, компаниудад лицензийн гэрээний үндсэн дээр дамжуулах сураглт, сурталчилгаа хийж байна.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020