Монгол Улсын цахилгаан холбооны улс хоорондын сүлжээний дохиоллыг SS7-д шилжүүлэх төсөл

Удирдагч: NEC-ийн мэргэжилтэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.АРИУНАА:J.TC13]

Захиалагч: МЦХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 95000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2001-07-16

Товч тайлбар:

Монгол улсын цахилгаан холбооны сүлжээний дохиоллын системийг улс хоорондын сүлжээндээ С5 сувгийн холбоотой дохиоллын системээс ерөнхий сувгийн дохиоллын CCSS7 систем рүү шилжүүлэх төслийг Японы NEC-ийн мэргэжилтэнүүд ба манай улсын улс хоорондын станцын холболтын системийн инженерүүдийн хамтарсан баг гүйцэтгэсэн болно 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019