Эгийн голын УЦС-ийн талбайд буй археологийн дурсгалуудыг авран хамгаалах малтлага судалгаа

Удирдагч: Л.Эрдэнэболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Хатанбаатар:K.SS53],[Л.Эрдэнэболд:K.SS51],[С.Болормаа:K.SS54],[С.Бат-Эрдэнэ:K.SS69],[Ц.Бямба-очир:K.SS62],[Ч.Ванчигдаш:K.SS52]

Захиалагч: Эгийн голын усан цахилгаан станц төслийн нэгж

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 123000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-06-01

Товч тайлбар:

Эгийн голын усан цахилгаан станц барих талбайд буй археологийн дурсгалыг авран хамгаалах малтлага судалгааны хүрээнд 60 хоног ажиллаж 45 дурсгалыг авран хамгаалав
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019