Монгол хэлний синтезийн програм

Удирдагч: Б.Дамдинсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-08-31

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020