2012-2016 оны үйлдвэрийн байршил

Удирдагч: Д.Түмэнболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.БАТНАРАН:I.CD35]

Захиалагч: Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 150000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-02

Товч тайлбар:

2012-2016 оны үйлдвэрийн байршилын тухай танилцуулах мультимедиа CD

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020