Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Магсаржав:J.IN07],[Ц.Энхтөр:J.IN13]

Захиалагч: ШУТИС-ийн технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-11-19

Товч тайлбар:

ШУТИС-ийн профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг бүртгэх, статистик мэдээлэл боловсруулах, судлаачдын бүтээлийн нийтэд ил болгох,  хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор бүтээгдсэн вэбэд суурилсан програм хангамж.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020