Эрүүл мэндийн даатгалын талаарх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Удирдагч: Д.Оюун

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Цэцгээ:J.IM06],[М.Бурмаа:J.IM05],[Ц.Балжинням:J.TC07],[О.Балдангомбо:J.IM01],[Н.Мөнхөө:J.IM07],[Ц.Мөнхсүх:J.IM23],[Г.Мөнхдорж:J.IM24],[Т.Нарантуяа:D.BA44]

Захиалагч: ГХАН. GTZ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-04-05

Товч тайлбар:

Товч тодорхойлолт:

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020