Өвөрхангай аймгийн Богд сумын үүрэн холбооны сүлжээний дамжуулах байгууламжийг тоон радио релейны системээр зохион байгуулах хайгуул судалгаа

Удирдагч: Б.Энхтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.ДОЛГОРСҮРЭН:J.TC08],[С.ДОЛГОРСҮРЭН:J.IT10]

Захиалагч: Скайтел корпораци

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-08-01

Товч тайлбар:

Өвөрхангай аймгийн Богд сумын үүрэн холбооны сүлжээний дамжуулах байгууламжийг тоон радио релейны системээр  зохион байгуулах хайгуул судалгааны ажлыг Скайтел компаний захиалгаар МХТС -н судалгааны баг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019