Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх

Удирдагч: Т.Амаржаргалан

Хэрэгжүүлэгч баг: Д.Энхтуяа,Д.Ариунболор,М.Баяр,П.Булга,С.Цэцгээ,Д.Буяндэлгэр,С.төгс,П.Одмаа

Захиалагч: Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-03-13

Товч тайлбар:

"Эх орон шингэсэн эрдмийн дүрэмт хувцас" сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загваруудыг үнэлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллав.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020