Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах судалгаа

Удирдагч: Б.Баярсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Баярсүрэн:G.CE03],[Б.Батмөнх:G.CE02],[Ц.Нямдулам:G.CE04],[Н.Гомбосүрэн:G.CE05]

Захиалагч: Зам тээврийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-05-02

Товч тайлбар:

Энэ төслийн хүрээнд автотээврийн хэрэгслээс хөдөлгөөний явцад автозамд үүсэх замын түгжрэл үүсэх нөхцөл байдлыг тээврийн хэрэглийн хөдөлгөөний эрчим тээврийн хэрэгслийн төрөл, замын зорчих хэсгийн нэвтрүүлэх чадвар зэрэгт уялдуулан онолын үүднээс холбогдох математик загварыг боловсруулан болно.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019