"Монгол улсын шинжлэх ухаан технологийн салбарын нөхцөл байдлын үнэлгээ" тайлан

Удирдагч: Л.Оюунцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС-БуХС, БАТС

Захиалагч: БСШУСЯам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-02-16

Товч тайлбар:

ШУТИС, БуХС, БАТС-ийн зөвлөх үйлчилгээний багийн төслийн тайлан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020