Барилга байгууламжийн Газар Хөдлөл Тэсвэрлэлтийг үнэлэх

Удирдагч: Б.Батцагаан

Хэрэгжүүлэгч баг: Д.Дамиран,т.Хажидсүрэн,Б.Буянжаргал,П.Сэргэлэн

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 35000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-04-20

Товч тайлбар:

МУ-ын Үндэсний Аюулгүй Байдлын 2010 оны 3 сарын 18 өдрийн 1009 тоот зөвлөмж, Засгийн Газрын 2009 оны 137-т тогтоолоор баталагдсан "Газар Хөдлөлийн Гамшгийн Эрсдлийн Бууруулах" үндэсний хөтөлбөр, Нийслэлийн ИТХ-ын 2010 оны 55-р тогтоолоор баталагдсан "Барилга байгууламжийн Газар Хөдлөл Тэсвэрлэлтийг үнэлэх" журмын дагуу гүйцэтгэн 2014-04-20 нд хүлээлгэн өгсөн.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020