Ус сувгийн удирдах газрын барилга

Удирдагч: Я.Дүйнхэржав

Хэрэгжүүлэгч баг: [Я.ДҮЙНХЭРЖАВ:A.SC18],[Г.Ариунаа:A.SC72]

Захиалагч: Ус сувгийн удирдах газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-01

Товч тайлбар:

Ус сувгийн удирдах газрын барилга

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019