Боловсролын технологийн сан байгуулах, байршуулахад тавигдах шаардлага, журмын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Удирдагч: Х.Тамир, Д.Хөхөө, Ч.Нямгэрэл, Б.Болормаа, Л.Буянжаргал,

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],[Ц.Балжинням:J.TC07],[У.Лхагвадорж:A.ED34],[Х.Дамчаасүрэн:A.ED32]

Захиалагч: БШУЯ.

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-07-04

Товч тайлбар:

Боловсролын технологийн сан байгуулах, байршуулахад тавигдах шаардлага, журмын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх. Боловсролын технологийн сан байгуулах, байршуулахад тавигдах шаардлага, журмын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх. Боловсролын технологийн сан байгуулах, байршуулахад тавигдах шаардлага, журмын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020