НХХЯ-ны "Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа"

Удирдагч: Б.Бат-Өлзий БУХС-ийн ахлах багш

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Наран-оюун:K.SS30],[Б.Бат-өлзий:K.SS31],[Т.Оюунбилэг:K.SS23]

Захиалагч: НХХЯ-ны Хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 60000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-09-20

Товч тайлбар:

Төслийн ажлын хүрээнд Дундговь ймаг , Улаанбаатар хотын  Баянгол,  Хан-уул дүүргийн нийт 5000 гаруй өрх айлаар зочилж орлогыг орлуулан тооцох аргаар  өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлж  НХХЯ-ны Хүнс тэжээлийн хөтөлбөрт  хүлээлгэн өгсөн болно.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019