“Зуун мод” Үйлдвэр технологийн паркийн ТЭЗҮ боловсруулах

Удирдагч: Б.Даваасүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Төгс:I.TM02],[Б.ОЮУНТУНГАЛАГ:D.BA19],[О.Балдангомбо:J.IM01]

Захиалагч: ХХААХҮЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 40000000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2009-12-10

Товч тайлбар:

“Зуун мод” Үйлдвэр технологийн паркийн ТЭЗҮ боловсруулж, захиалагчид хүлээлгэж өгсөн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019