Нано-сенсоруудыг ашиглан ус, агаарын бохирдол болон хүнсний бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт тавих

Удирдагч: Р.Хоролжав, ХИБС

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Сэржмядаг:L.FP14]

Захиалагч: Шинжлэх Ухаан Технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-05-06

Товч тайлбар:

Хоол, Хүнс үйлдвэрлэлийн технологийн процесс, хадгалалтын горимыг тогтоох зорилгоор бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг тодорхойлох практик ач холбогдолтой. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020