Хүлэмжийн хийн ялгаралт ба шингээлтийн үзүүлэлтийг Монгол орны нөхцөлд тогтоох

Удирдагч: Б.Намхайням

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Намхайням:M.HD01],[Ж.Цэен-ойдов:M.PS02],[П.Бямбацогт:M.HD11]

Захиалагч: Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам,

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 67000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-04-07

Товч тайлбар:

Хүлэмжийн хийн тооллого явуулах арга зүйг олон улсын аргачлалын дагуу бичиж боловсруулсан. Хүлэмжийн хийн ялгаралын тооцоо ба тооллого хийхэд нэн шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг Монгол орны нөхцөлд Эрчим хүч, Аж үйлдвэр, Тээвэр, Мал аж ахуй, Хог хаягдлын салбарын хувьд судалгаа хийж тогтоосон. Энэхүү төсөлд Л.Нацагдорж, Ж.Доржпүрэв, П.Бямбацогт, Ж.Цэен-ойдов нар оролцож ажилласан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020