Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2013 бэлтгэл ажил

Удирдагч: Ц.Ганбат

Хэрэгжүүлэгч баг: Мэдээллийн систем

Захиалагч: Сонгуулийн хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-10

Товч тайлбар:

Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2013 бэлтгэл ажил, Иргэний бүртгэлийн итгэмжлэлгдсэн ажилтаны сургалт гэх мэт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019