MCS Coca Cola - гийн борлуулалтын системийн гар утсанд зориулагдсан хэсгийг хөгжүүлэх төсөл

Удирдагч: Э.Мөнхсүх

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Өлзийбаяр:J.IT26]

Захиалагч: MCS Coca Cola ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-05-09

Товч тайлбар:

Тухайн байгууллагын өмнөх ашиглагдаж байсан хувилбар нь хэрэгцээг хангах боломжгүй болсон учраас системийг  шинээр хийлгэсэн. Уг програм нь борлуулагчдын барьж явдаг гар утсан дээр суусан програм. Програмыг ашиглан борлуулалт болон бусад мэдээллийг бүртгэж авдаг.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020