Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн суралцах орчны судалгаа

Удирдагч: Н.Мөнхөө

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Балдангомбо:J.IM01],[Н.Мөнхөө:J.IM07],[Ц.Мөнхсүх:J.IM23],[Г.Мөнхдорж:J.IM24],[М.Бурмаа:J.IM05],[Б.Цэцгээ:J.IM06]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-05

Товч тайлбар:

суралцах орчны судалгаа
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020