Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан байгуулах ба байршуулах” зөвлөх үйлчилгээ

Удирдагч: Ч.Нямгэрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: Ч.Нямгэрэл,[Н.Эрдэнэхүү:J.RC08]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-03

Товч тайлбар:

Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан байгуулах ба байршуулах зөвлөх үйлчилгээ: БШУЯ-ны захиалгат ажил, 2013 он.

Хавсаргасан файл:




Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019