"Cable car" төсөл-2013

Удирдагч: Б.Мэргэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ш.Альгирмаа:F.PH27]

Захиалагч: МУ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 70

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-08-20

Товч тайлбар:

 "Нийтийн тээврийн чадавхийг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд Франц улсын Poma компанитай хамтарсан "Cable car" төсөл дээр инженерээр ажиллав. 2013.YII.12-VIII.20


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019