Монгол гэрийн зууханд тогтоосон ашигтай горимоор дулаан техникийн туршилт хийх. /Ж.Цэен–Ойдов, Ч.Дашпунцаг нар.– УБ: 2004.

Удирдагч: Ч.Дашпунцаг

Хэрэгжүүлэгч баг: Ж.Цэен–Ойдов, Ч.Дашпунцаг

Захиалагч: АХБанк гэрийн зуух төсөл

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2004-10-23

Товч тайлбар:

Монгол гэрийн зуухны дулаан техникийн туршилт хийж,  ашигтай горимыг тогтоох ажлыг гүйцэтггэхэд оролцсон.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020