Монгол хонины ноосны ноолуур ялгах тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээлт, судалгаа

Удирдагч: П.Баасансүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.ЭНХТУЯА:I.TT01]

Захиалагч: Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-10-21

Товч тайлбар:

  • Агаарын урсгал ашиглаж монгол хонины ноосноос хялгас ялгах технологи ажиллагаанд нөлөөлөх үндсэн хүчин зүйлүүд, тэдгээрийн хамаарлыг тогтоох онолын үндэслэл боловсруулсан
  • Ноосноос хялгас ялгах тоног төхөөрөмжүүдийн хийц, ажиллагааны зарчимд дүн шинжилгээ хийж, агаарын урсгалын үйлчлэлээр ялгалт явуулах техникийн шийдэл боловсруулна.
  • Ноос, хялгасны хөвөх хурдны ялгаанд үндэслэх  шинэчилсэн технологийн дагуу хийцийн өөрчлөлт оруулсан ялгах төхөөрөмжийн технологийн оновчтой горимыг ямаа болон хонины ноолуур, ноосны хувьд боловсруулж, эдийн засгийн үр ашгийг тооцож үр дүнгээр үйлдвэрлэгч, судлаачдад зориулсан зөвлөмж гаргах боломжтой болно.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020