Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн тухай хууль

Удирдагч: Г.Байгалмаа (БХБ дэд сайд)

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.ГАНБАТ:D.IS01]

Захиалагч: БХБЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-12-29

Товч тайлбар:

Энэ хуулийн зорилт нь нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор орон зайн мэдээллийг нэгдмэл байдлаар ашиглах, удирдах боломж бүхий орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах, үйл ажиллагааг нь хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020