Ухаа Худагаас Гашуун Сухайт хүртэлх төмөр замын трансын дагуух геофизикийн судалгаа (Energy Resources LLC)

Удирдагч: Т.Улаанбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Улаанбаатар:F.PH66]

Захиалагч: Энержи Ресурс ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-05-01

Товч тайлбар:

Ухаа Худагаас Гашуун Сухайт хүртэлх 200 км төмөр замын трансын дагуух геофизикийн судалгааны дүн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020