Pre-feasibility study of old coal- fired boiler replacement in Ulaanbaatar by new gas-fired boilers with equivalent capacity, Technical Report, / B.Namkhainyam, J.Tseyen-oidov. 2005

Удирдагч: B.Namkhainyam

Хэрэгжүүлэгч баг: B.Namkhainyam, J.Tseyen-oidov

Захиалагч: АХБанк

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2005-04-21

Товч тайлбар:

Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа нүүрсээр ажиллах халаалтын зуухнуудыг хийн түлшээр ажиллах зуухаар солих боломжийн талаар судалгаа хийсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020