Монгол улсын ган туйван үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийн судалгаа

Удирдагч: Ч.Батхүрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-08-15

Товч тайлбар:

Монгол улсын ган туйван үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийн судалгаа

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020