Холбооны хиймэл дагуулын зөвлөх үйлчилгээний төсөл

Удирдагч: Laurent Valignon

Хэрэгжүүлэгч баг: сатконсалт

Захиалагч: МТШХХГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 500

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-07-19

Товч тайлбар:

Франц улсын САТКОНСАЛТ компанийн  "Монгол улсын холбооны хиймэл дагуулын төслийн зөвлөх үйлчилгээ"-ний багт орж  2013 оны 07-11 сарын хооронд холбогдох судалгаа, хэмжилтэнд ажилласан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020