Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг ШУТИС-д нэвтрүүлэх боломж

Удирдагч: С. Чулуунхуяг

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС, БАС, ХБОИС

Захиалагч: World health organization

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5745000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-15

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020